Idag finns det väldigt få lagliga vägar att ta sig till Europa. Kraven på lagliga flyktvägar har därför vuxit sig allt starkare. Hur kan EU och Sverige bidra till att ge fler skydd? Malin Björk, Europaparlamentariker (V), bjuder in till ett öppet samråd.

I spåren av konflikterna i Mellanöstern, söder om Sahara och i Nordafrika ökar antalet flyktingar. UNHCR har beräknat att 1,19 miljoner människor är i behov av vidarebosättning år 2017. I våras presenterade EU-kommissionen flera förslag på asyl- och migrationsområdet, däribland ett EU-gemensamt system för så kallad vidarebosättning. Innan de nya bestämmelserna kan träda i kraft måste de beslutas gemensamt av Europaparlamentet och ministerrådet.

Som föredragande för ärendet om vidarebosättning leder Malin Björk Europaparlamentets arbete i frågan och företräder Europaparlamentet i förhandlingarna med medlemsländernas regeringar och EU-kommissionen. Vad innebär förslaget, vilken är Malin Björks och regeringens syn och vad tycker några av de organisationer som arbetar med asyl- och flyktingfrågor?

Välkommen på ett öppet samråd!

Medverkande:
Malin Björk, Europaparlamentariker (V)
Lars Westbratt, statssekreterare hos migrationsminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet
Sanna Vestin, ordförande Flyktinggruppernas riksråd, FARR
Madelaine Seidlitz, jurist med ansvar för flyktingfrågor och migration, Amnesty International
Representant från UNHCR

Föranmälan är obligatorisk och görs här.