#hurpratardu – ny kampanj om språk och värderingar

I den nylanserade kampanjen #hurpratardu uppmärksammar vår medlemsorganisation UN Women Nationell Kommitté Sverige vikten av att fundera över hur vuxna pratar med barn och hur språket är avgörande för vilka värderingar som uppmuntras.

”Kärlek börjar alltid med bråk” är ett uttryck som kan verka harmlöst, men som i praktiken faktiskt ursäktar en våldshandling. Att reflektera över hur vi pratar med våra barn och förändra språket är därmed en del av arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor och i att nå jämställdhet.

Under 2015 anmäldes 28 967 fall av våld i nära relationer mot kvinnor i Sverige och varje år misshandlas 13 kvinnor till döds av män som de har, eller har haft, en nära relation med. Mörkertalet är dessutom stort och enligt BRÅ anmäls bara vart femte fall. För att stoppa våldet krävs många olika insatser. Det finns inga enkla lösningar, men en start är att fundera kring hur vuxna pratar med barn.

Målet med Hur pratar du-kampanjen är att skapa medvetenhet kring vilka värderingar vi uppmuntrar genom vilka ord vi använder oss av. Språket är en nyckel till förändring och alla som pratar med barn kan vara en del av den förändringen.

Läs mer om #hurpratardu här.