I år fyller den svenska abortlagstiftningen 40 år

Abortlagstiftningen fyller 40 år vilket WHO center och Karolinska Institutet firar med att bjuda in till symposium den 24:e november.

Vilka lärdomar kan vi dra av våra 40 år med denna abortlag? Hur ser situationenför svensk och global abortvård ut idag och vilka forskningsutmaningar står vi inför? Varför är osäkra aborter fortfarande den ledande orsaken till mödradödsfall? Varför har det dröjt så länge för medicinsk abort att implementeras globalt? Hur kan vi acceptera att abortvården är den enda vård som helt saknar möjlighet till och krav på kvalitetskontroll?

Medverkande: Direktor Annette Aronsson, MD, PhD Överläkare. Studiekoordinatörer Eva Broberg, Karin Emtell Iwarsson, forskningsbarnmorskor

Anmälan sker senast den 10 november till: catharina.karlsson@ki.se.

För mer information och program se bifogad fil: Program Abortsymposium.