I solidaritet med afghanska kvinnor och flickor!

Situationen för kvinnor och flickor i Afghanistan har förvärrats ytterligare sedan talibanerna tagit makten i landet. Majoriteten av dem som nu har tvingats på flykt de senaste månaderna är kvinnor och barn. I nyhetsrapporteringen framgår att kvinnor och flickor i Afghanistan knappt vågar lämna sina hem längre och är livrädda för vad det skulle kunna ge för konsekvenser. Såhär kan det bara inte fortsätta!
Vi är många som står i solidaritet med dessa kvinnor och flickor, vilket vi visar genom att göra uttalanden och aktioner till stöd för dem, här är några från den senaste veckan.

Vi har skrivit en debattartikel där vi tillsammans med Amineh Kakabaveh och Parul Sharma kräver att regeringen agerar för att hjälpa kvinnor och flickor i Afghanistan, läs den här.

EWLs uttalande som vädjar till EU institutionerna och alla dess medlemsstater att ta direkt aktion för att säkra kvinnor och flickors rättigheter i Afghanistan, läs uttalandet här.

Under förra veckan genomförde vi en manifestation med vår medlemsorganisation VHEK (Varken Hora eller Kuvad) där vi tillsammans krävde att Sverige, EU och FN agerar i solidaritet med alla afghanska kvinnor och barn, läs mer om manifestationen här.

ENoMW (European Network of Migrant Women) har också gjort ett uttalande som trycker på att kvinnor och barn är alltid de som straffas hårdast och får betala det högsta priset för de brutala attacker som nu pågår i landet. De anser att det krävs att alla länder i världen arbetar mer aktivt med Agenda 2030. Det som nu pågår i landet kommer ta det tillbaka hundratals år.  De listar även vilka organisationer det går att vända sig till för att stötta kvinnorna i Afghanistan, läs uttalandet här.

ENOW höll också i förra veckan ett event för att stå upp för afghanska kvinnor och flickor, läs mer om eventet här.

UN Women har också skrivit om frågan, läs mer om det här.

Hjälp till att bidra och stötta du också!
Vill ni engagera er så ta kontakt med t.ex. VHEK eller Kvinnors Nätverk