Information inför årsmötet 2020

Årsmötet 21 Mars blir ett telefonmöte

Med anledning av coronavirusets fortsatta spridning har vi gjort en ny bedömning av läget inför årsmötet på lördag och bestämt att ändra mötesformen för att begränsa risken för smittspridning. Istället för att mötas på plats i Folkets hus kommer mötet att hållas över telefon.

Vi kommer även föreslå att mötet kortas ned genom att årsmötesuttalandet, motioner och förslag till stadgeändringar utöver namnbytet bordläggs och istället lyfts på ett extrainsatt årsmöte längre fram, troligen i samband med ordförandemötet i oktober. Samtliga dragningar kommer att vara kortfattade, så läs gärna igenom handlingarna en extra gång och förbered eventuella frågor.

Mötet kommer alltså att äga rum nu på lördag 21 mars klockan 11.00 per telefon.

För mer information om hur du ringer in till mötet, mejla info@sverigeskvinnolobby.se