Informationsträff med Kvinnors Byggforum

Är du kvinna i byggbranschen och nyfiken på hur du kan bli aktiv i ditt område? Den 3 december bjuder Kvinnors Byggforum in till informationsträff i Stockholm och berättar om sin verksamhet.

Kvinnors Byggforum är medlemsorganisation i Sveriges Kvinnolobby och är ett riksomfattande nätverk med kvinnor inom byggbranschen! Över yrkesgränser delar de erfarenheter, inspirerar varandra och diskuterar plan- bygg- och förvaltningsfrågor ur ett maktkritiskt perspektiv.

Den 3 december bjuder Kvinnors Byggforum in nyfikna medlemmar som vill veta mer om Kvinnors Byggforum till en informationsträff. Träffen inleds med en presentation av föreningens övergripande arbete och de olika engagemangen i arbetsgrupperna. Därefter kommer det finnas tid till att prata med varandra och att gemensamt samla idéer och tankar. Kanske vill du engagera dig? Kanske startas nya grupper upp under kvällen? Kvällen avslutas med enkel bar och tilltugg.

Informationsträffen hålls på Forum för Arkitektur, Ringvägen 141 i Stockholm.

Läs mer om Kvinnors Byggforum och bli medlem på deras hemsida.