Internationell utblick: FN fyller 75 år!

Datum 24 okt 2020

Tid 13:00 - 16:00

Plats ABF-huset, Sveavägen 41

FNs uppdrag är fred, mänskliga rättigheter och utveckling – men vad har uppdragets genomförande haft för effekt på civilsamhällets roll och betydelse, kvinnors rättigheter och ungas involvering?

Lördagen den 24 oktober arrangerar ABF Stockholm, Olof Palmes Internationella Center och Stockholms FN-förening seminarium med panelsamtal om kris och samarbete.

FN har under sina 75 år genomgått olika omvälvningar och krissituationer som hanterats utifrån organisatoriska, institutionella och insatsmässiga sätt, exempelvis antagandet av MR-förklaringen, konventioner, en rad handlingsprogram, Millenniemålen, Agenda 2030 mm. Idag är FN satt under press utifrån stora maktförskjutningar i världen och problem med finansiering.

FNs uppdrag är fred, mänskliga rättigheter och utveckling. Hur uppdraget genomförts under åren kan belysas ur en rad olika perspektiv som också belyser hur stater hanterat sitt uppdrag. Sådana perspektiv är exempelvis civilsamhällets roll och betydelse, kvinnors rättigheter och ungas involvering.

Seminariet genomförs i form av två paneler som fokuserar på kris respektive samarbete.

Anmälan och mer information hittar du här

kl 13:00-14:15 Panel 1 om Kris

Medverkande:
Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges kvinnolobby
Jan Eliasson, ordförande i Stockholms internationella fredsforskningsinstitut Sipri, tidigare biträdande generalsekreterare i FN
Margareta Wahlström, ordförande i Sveriges Röda korset, tidigare mångårig medarbetare i FN i New York

Samtalsledare: Annika Schabbauer, kanslichef för organisationen Operation 1325

 

kl 14:45-16:00 Panel 2 om Samarbete

Medverkande:
Mats Karlsson, Omvärldsutredningen utrikesdepartementet, författare till delar av FN-rapporten Our Global Neighbourhood 1995 (Carlsson-Ramphalkommissionen), tidigare Världsbanken och chef för utrikespolitiska institutet
Margot Wallström, tidigare utrikesminister bland annat under Sveriges två år i FNs säkerhetsråd och EU-kommissionär
Emelie Weski, vice ordförande i LSU – Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationero

Samtalsledare: Anna Sundström, generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center

Arrangemanget pågår mellan kl 13-16.

Lokal: Katasalen, plan 1

FRI ENTRÉ