Intervjuer med toppkandidaterna

L1380971Centern_logo_4klover_rgb

Abir Al-Sahlani, Centerpartiet

”Trafficking i världen, Europa och Sverige ökar, både där vuxna och barn säljs som handelsvaror. Vi kan synliggöra för svenska väljare hur trafficking skördar nya offer varje dag och att EU:s medlemsländer måste intensifiera samarbetet för att komma åt denna organiserade brottslighet. Här gäller inte ”lagom” samarbete – här måste EU göra mycket mer!”

Kommer du och ditt parti verka för:

Att särbeskattning ska införas i alla medlemsländer? NEJ

Utbyggd förskola, vård och omsorgsfunktioner? JA

Ett EU-direktiv mot sexistisk reklam? NEJ

Ett EU-direktiv mot pornografi? NEJ

Ett EU-direktiv mot barnäktenskap? JA

Ett EU-direktiv mot könsstympning? JA

Ett EU-direktiv mot surrogatmödraskap? NEJ

Att Istanbulkonventionen ska ratificeras av alla medlemsstater? JA

Att fler medlemsstater ska införa förbud mot sexköp? JA

Att säkra kvinnors rätt till fri abort? JA

Högkvalitativ vård vid graviditet, förlossning och amning? JA

Att ta emot mer kvotflyktingar och ge kvinnor och flickor särskild prioritet? JA

Att flyktingar ska kunna söka asyl på ambassader eller ekvivalent i ursprungslandet? JA

Att EU:s årliga budget, långtidsbudget och strukturfonder är jämställdhetsintegrerade? JA

Att utskotten som utvärderar och granskar EU:s budget (CONT) i Europaparlamentet ska arbeta med jämställdhet som genomgående granskningsverktyg? JA

soraya-1500x1000fi-logga-rosa-cirkel

Soraya Post, Feministiskt Initiativ

”Mäns våld mot kvinnor är ett av världens största säkerhetsproblem. Jag vill att EU tydligt ska omfördela i sin budget så att det våldsförebyggande arbetet och bekämpning av våld mot utsatta grupper prioriteras samt att EU ska driva på medlemsstaterna att införa samtyckeslag enligt svensk modell.”

Kommer du och ditt parti verka för:

Att särbeskattning ska införas i alla medlemsländer? JA

Utbyggd förskola, vård och omsorgsfunktioner? JA

Ett EU-direktiv mot sexistisk reklam? JA

Ett EU-direktiv mot pornografi? JA

Ett EU-direktiv mot barnäktenskap? JA

Ett EU-direktiv mot könsstympning? JA

Ett EU-direktiv mot surrogatmödraskap? JA

Att Istanbulkonventionen ska ratificeras av alla medlemsstater? JA

Att fler medlemsstater ska införa förbud mot sexköp? JA

Att säkra kvinnors rätt till fri abort? JA

Högkvalitativ vård vid graviditet, förlossning och amning? JA

Att ta emot mer kvotflyktingar och ge kvinnor och flickor särskild prioritet? JA

Att flyktingar ska kunna söka asyl på ambassader eller ekvivalent i ursprungslandet? JA

Att EU:s årliga budget, långtidsbudget och strukturfonder är jämställdhetsintegrerade? JA

Att utskotten som utvärderar och granskar EU:s budget (CONT) i Europaparlamentet ska arbeta med jämställdhet som genomgående granskningsverktyg? JA

saraskyttedal-340x453KD_STANDARD_CMYK

Sara Skyttedal, Kristdemokraterna

”Vi kommer att arbeta för att fler länder implementerar Istanbulkonventionen, för att kvinnor genom strukturfonderna kan lyftas i de fattigaste delarna i Europa, bekämpa människohandel för sexuella ändamål och sexuellt utnyttjande av barn. Vi arbetar för att handeln med övergreppsbilder ska stoppas samt att hemsidor med barnpornografiskt material ska blockeras vid upptäckt.”

Kommer du och ditt parti verka för:

Att särbeskattning ska införas i alla medlemsländer? NEJ

Utbyggd förskola, vård och omsorgsfunktioner? JA

Ett EU-direktiv mot sexistisk reklam? NEJ

Ett EU-direktiv mot pornografi? NEJ

Ett EU-direktiv mot barnäktenskap? NEJ

Ett EU-direktiv mot könsstympning? JA

Ett EU-direktiv mot surrogatmödraskap? NEJ

Att Istanbulkonventionen ska ratificeras av alla medlemsstater? JA

Att fler medlemsstater ska införa förbud mot sexköp? JA

Att säkra kvinnors rätt till fri abort? NEJ

Högkvalitativ vård vid graviditet, förlossning och amning? JA

Att ta emot mer kvotflyktingar och ge kvinnor och flickor särskild prioritet? JA

Att flyktingar ska kunna söka asyl på ambassader eller ekvivalent i ursprungslandet? JA

Att EU:s årliga budget, långtidsbudget och strukturfonder är jämställdhetsintegrerade? JA

Att utskotten som utvärderar och granskar EU:s budget (CONT) i Europaparlamentet ska arbeta med jämställdhet som genomgående granskningsverktyg? JA

 KarinKarlsbroLiberalerna_L_bla

Karin karlsbro, Liberalerna

”Liberaler försvarar och vill fördjupa det europeiska samarbetet för att slå vakt om EU:s grundläggande värden, inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män. Länder som bryter mot dessa grundläggande värden ska inte få ta del av EU:s olika stödprogram. Kvinnors rätt till sin kropp och till sin egen försörjning är grundläggande principer jag som liberal alltid kommer stå upp och kämpa för.”

Kommer du och ditt parti verka för:

Att särbeskattning ska införas i alla medlemsländer? JA

Utbyggd förskola, vård och omsorgsfunktioner? JA

Ett EU-direktiv mot sexistisk reklam? NEJ

Ett EU-direktiv mot pornografi? NEJ

Ett EU-direktiv mot barnäktenskap? JA

Ett EU-direktiv mot könsstympning? JA

Ett EU-direktiv mot surrogatmödraskap? NEJ

Att Istanbulkonventionen ska ratificeras av alla medlemsstater? JA

Att fler medlemsstater ska införa förbud mot sexköp? JA

Att säkra kvinnors rätt till fri abort? JA

Högkvalitativ vård vid graviditet, förlossning och amning? JA

Att ta emot mer kvotflyktingar och ge kvinnor och flickor särskild prioritet? JA

Att flyktingar ska kunna söka asyl på ambassader eller ekvivalent i ursprungslandet? NEJ

Att EU:s årliga budget, långtidsbudget och strukturfonder är jämställdhetsintegrerade? JA

Att utskotten som utvärderar och granskar EU:s budget (CONT) i Europaparlamentet ska arbeta med jämställdhet som genomgående granskningsverktyg? JA

AliceBahKuhnkeMP_logo_centrerad_vit_CYMK

Alice bah kuhnke, Miljöpartiet

”Den viktigaste jämställdhetsfrågan för mig att driva i Europaparlamentet är en metoo-lag som kräver att alla arbetsgivare och utbildningssamordnare tar ansvar för att aktivt motarbeta diskriminering, sexuella trakasserier och sexuellt våld.”

Kommer du och ditt parti verka för:

Att särbeskattning ska införas i alla medlemsländer? JA

Utbyggd förskola, vård och omsorgsfunktioner? JA

Ett EU-direktiv mot sexistisk reklam? JA

Ett EU-direktiv mot pornografi? NEJ

Ett EU-direktiv mot barnäktenskap? JA

Ett EU-direktiv mot könsstympning? JA

Ett EU-direktiv mot surrogatmödraskap?*

Att Istanbulkonventionen ska ratificeras av alla medlemsstater? JA

Att fler medlemsstater ska införa förbud mot sexköp? JA

Att säkra kvinnors rätt till fri abort? JA

Högkvalitativ vård vid graviditet, förlossning och amning? JA

Att ta emot mer kvotflyktingar och ge kvinnor och flickor särskild prioritet? JA

Att flyktingar ska kunna söka asyl på ambassader eller ekvivalent i ursprungslandet? JA

Att EU:s årliga budget, långtidsbudget och strukturfonder är jämställdhetsintegrerade? JA

Att utskotten som utvärderar och granskar EU:s budget (CONT) i Europaparlamentet ska arbeta med jämställdhet som genomgående granskningsverktyg? JA

*Miljöpartiet hade inte tagit ställning i frågan det datum granskningen genomfördes

ArbaKokalarim_logo_ljusbla_0

Arba kokalari, Moderaterna

”För att öka jämställdheten krävs breda lösningar på många fronter. Att kvinnor i mycket stor utsträckning känner sig otrygga är ett allvarligt problem som kräver kraftfulla åtgärder här och nu. Idag finns EU-lagstiftning som förbjuder diskriminering på grund av kön inom arbetslivet – jag vill att den lagstiftningen ska utvidgas till att omfatta flera områden än arbetslivet.”

Kommer du och ditt parti verka för:

Att särbeskattning ska införas i alla medlemsländer? JA

Utbyggd förskola, vård och omsorgsfunktioner? JA

Ett EU-direktiv mot sexistisk reklam? NEJ

Ett EU-direktiv mot pornografi? NEJ

Ett EU-direktiv mot barnäktenskap? JA

Ett EU-direktiv mot könsstympning? JA

Ett EU-direktiv mot surrogatmödraskap? NEJ

Att Istanbulkonventionen ska ratificeras av alla medlemsstater? JA

Att fler medlemsstater ska införa förbud mot sexköp? JA

Att säkra kvinnors rätt till fri abort? JA

Högkvalitativ vård vid graviditet, förlossning och amning? JA

Att ta emot mer kvotflyktingar och ge kvinnor och flickor särskild prioritet? JA

Att flyktingar ska kunna söka asyl på ambassader eller ekvivalent i ursprungslandet? NEJ

Att EU:s årliga budget, långtidsbudget och strukturfonder är jämställdhetsintegrerade? NEJ

Att utskotten som utvärderar och granskar EU:s budget (CONT) i Europaparlamentet ska arbeta med jämställdhet som genomgående granskningsverktyg? JA

HeléneFritzonsocialdemokraterna_logotyp_staende_negativ_cmyk

Heléne fritzon, Socialdemokraterna

”Den viktigaste jämställdhetsfrågan för mig att driva i Europaparlamentet är att fler kvinnor arbetar för att få en egen försörjning och att arbetsgivare respekterar lagar och regler och inte utnyttjar arbetskraft. Vi ska även driva för en ny jämställdhetsstrategi i EU.”

Kommer du och ditt parti verka för:

Att särbeskattning ska införas i alla medlemsländer? JA

Utbyggd förskola, vård och omsorgsfunktioner? JA

Ett EU-direktiv mot sexistisk reklam? NEJ

Ett EU-direktiv mot pornografi? NEJ

Ett EU-direktiv mot barnäktenskap? NEJ

Ett EU-direktiv mot könsstympning? NEJ

Ett EU-direktiv mot surrogatmödraskap? NEJ

Att Istanbulkonventionen ska ratificeras av alla medlemsstater? JA

Att fler medlemsstater ska införa förbud mot sexköp? JA

Att säkra kvinnors rätt till fri abort? JA

Högkvalitativ vård vid graviditet, förlossning och amning? JA

Att ta emot mer kvotflyktingar och ge kvinnor och flickor särskild prioritet? JA

Att flyktingar ska kunna söka asyl på ambassader eller ekvivalent i ursprungslandet? JA

Att EU:s årliga budget, långtidsbudget och strukturfonder är jämställdhetsintegrerade? JA

Att utskotten som utvärderar och granskar EU:s budget (CONT) i Europaparlamentet ska arbeta med jämställdhet som genomgående granskningsverktyg? JA

MalinBjörkV-logga_sRGB

Malin Björk, Vänsterpartiet

”V kommer att fortsätta vara en stark feministisk röst i Europa för rätten till ekonomisk jämlikhet för kvinnor, rätten till våra kroppar (SRHR), ett liv fritt från könsbaserat våld och feminism i flyktingpolitiken och i EU:s utrikespolitik. Feminism utan gränser – tillsammans kommer vi kunna mota tillbaks nationalister och högerextrema!”

Kommer du och ditt parti verka för:

Att särbeskattning ska införas i alla medlemsländer? JA

Utbyggd förskola, vård och omsorgsfunktioner? JA

Ett EU-direktiv mot sexistisk reklam? NEJ *

Ett EU-direktiv mot pornografi? NEJ *

Ett EU-direktiv mot barnäktenskap? NEJ *

Ett EU-direktiv mot könsstympning? NEJ *

Ett EU-direktiv mot surrogatmödraskap? NEJ*

Att Istanbulkonventionen ska ratificeras av alla medlemsstater? JA

Att fler medlemsstater ska införa förbud mot sexköp? JA

Att säkra kvinnors rätt till fri abort? JA

Högkvalitativ vård vid graviditet, förlossning och amning? JA

Att ta emot mer kvotflyktingar och ge kvinnor och flickor särskild prioritet? JA

Att flyktingar ska kunna söka asyl på ambassader eller ekvivalent i ursprungslandet? JA

Att EU:s årliga budget, långtidsbudget och strukturfonder är jämställdhetsintegrerade? JA

Att utskotten som utvärderar och granskar EU:s budget (CONT) i Europaparlamentet ska arbeta med jämställdhet som genomgående granskningsverktyg? JA

*”V anser inte att EU-direktiv på de områden som nämns ovan är effektivt för att säkra kvinnors rättigheter. Tvärtom tyvärr. Däremot driver vi redan alla de frågorna och kommer fortsätta göra så!” – Malin Björk

 

Vi har ställt våra frågor till kandidater från alla partier – men inte fått svar från alla tillfrågade.