I en kamp för frihet och självbestämmande har en grupp iranska kvinnor startat en surfingklubb, och hoppas nu kunna använda den för att krossa normer och könsstereotypa gränser.

Den franska dokumentärfilmaren Marion Poizeau fångar den växande surfande subkulturen bland Irans kvinnor i den nya dokumentären Into the Sea. Filmen följer irländska proffssurfaren Easkey Britton, iranska snowboardproffset Mona Seraji och iranska bilföraren Shalha Yasini. Deras surfäventyr resulterar till slut i klubben Waves of Freedom, Irans första surfklubb. Kvinnorna hoppas att surfingen och klubben kan utgöra mer än bara en sport, och bli en väg till frihet och självförverkligande för flickor och kvinnor i Iran.

”När man hamnar i vattnet upplöses samhällets regler och normer, och havets makt att binda samman och sprida glädje är enorm” förklarar Easkey Britton.

Läs mer här.