Kvinnorörelsen uppmanar EU att agera mot IS brott mot kvinnor

Sveriges Kvinnolobby arbetar tillsammans med European Women’s Lobby för att få EU att agera mot IS våld och övergrepp mot kvinnor. Nu har EU-kommissionen svarat på våra påtryckningar.

Kvinnor är särskilt utsatta för IS våld och terror. Våldtäkt, mord, slaveri och tortyr mot kvinnor används som krigsföring. EU och FN måste göra mer för att försvara kvinnors mänskliga rättigheter världen över.

Inför EWL:s generalförsamling i oktober 2014 uppmanade Sveriges Kvinnolobby den europeiska paraplyorganisationen för kvinnorörelsen (EWL) att lyfta frågan om IS brott mot kvinnor. Tillsammans har vi framfört våra krav till EU-kommissionen om att EU ska leva upp till sina överenskommelser i FN:s resolutioner 1325 och 1820 om kvinnor, fred och säkerhet. I brevet uppmanas EU också att fördöma alla stater som ger IS militärt och ekonomiskt stöd.

Nu har våra krav besvarats av Kommissionär Neven Mimica, ansvarig för internationellt samarbete och utveckling, och av Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Läs breven i sin helhet:

Sveriges Kvinnolobbyns motion inför EWL:s generalförsamling.

Svar från Neven Mimica.

Svar från Federica Mogherini.

Sveriges Kvinnolobby och EWL fortsätter bevaka EU:s arbete och att driva på för att våldet mot kvinnor ska få ett slut.