Jämställdhetsdagarna tacklar hållbar utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv

Jämställdhet är en del av lösningen på dagens klimat- och miljöproblem. Det är utgångspunkten för konferensen Jämställdhetsdagarna. Programmet innehåller fyra seminarier med tillhörande workshops som kopplar samman jämställdhet och hållbar utveckling. Medverkar gör bland annat finansmarknadsminister Per Bolund.

Jämställdhetsdagarna äger rum 27 till 28 januari 2016 på Malmö Live. I programmet analyseras ett antal brännande samhällsutmaningar ur ett jämställdhetsperspektiv.

– Det går inte att prata om hållbar utveckling utan att prata om jämställdhet. På Jämställdhetsdagarna kommer vi att fokusera på hur privat och offentlig sektor kan arbeta för att leva upp till FN:s nya utvecklingsmål. Med rätt metoder kan jämställdhet användas som en motor i hållbarhetsarbetet, säger Clara Berglund ordförande för Sveriges Kvinnolobby.

För frågor och kommentarer:
Clara Berglund, ordförande Sveriges Kvinnolobby
070-756 77 91
clara.berglund@jamstalldhetsdagarna.se

Ur programmet för dig som arbetar med Hållbar utveckling i offentlig och privat regi:

Hållbar ekonomisk utveckling
Traditionella ekonomiska modeller är inte ekologiskt, ekonomiskt eller socialt hållbara. Kan krav på jämställdhet och hållbarhet i offentliga upphandlingar vara en del av lösningen? Och finns det företag som kan möta kraven?
Finansmarknadsminister Per Bolund (Mp) med flera.

Agenda 2030 kräver jämställdhet!
Hur tänker regeringen, landstingen, kommunerna, företagen och ideella organisationer arbeta jämställt för att nå FN:s nya utvecklingsmål? Jämställdhetsintegrering är strategin. Kan vi arbeta systematiskt tillsammans och förstärka varandras insatser?
Kajsa B Olofsgård regeringens ambassadör för FN:s nya utvecklingsmål, Anna Hedh EU-parlamentariker (S) med flera.

Jämställdhet som motor för social hållbarhet
Samordnade insatser formade med en helhetssyn är vad social hållbarhet kräver. Att lägga samman faktorer om arbete, försörjning, hälsa och omsorgsansvar för både kvinnor och män ger en annan förståelse än att behandla varje faktor för sig. Hur kan jämställdhetsintegrering vara motorn i hållbarhetsarbetet?
Katrin Stjernfeldt Jammeh kommunstyrelsen ordförande (S) Malmö, Europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE, Annika Qarlsson riksdagsledamot (C) med flera.

Mer om Jämställdhetsdagarna:
Jämställdhetsdagarna är Sveriges första konferens för dig som arbetar professionellt med jämställdhet eller har lednings- och utvecklingsansvar. Konferensen genomförs 27-28 januari på Malmö Live. Programmet tacklar brännande frågor som hållbarhet, integration och demografi ur ett jämställdhetsperspektiv. Varje pass följs av en verkstad för att du ska kunna hitta strategier, metoder och lösningar som du kan ta med hem till din organisation. Jämställdhetsdagarna arrangeras av Sveriges Kvinnolobby och MCI Scandinavia. Läs mer påjamstalldhetsdagarna.se.