Jämställdhetsintegrera det nationella reformprogrammet för 2012

Brev till statsråd, justitieminister och finansminister 2012-02-20

Sveriges Kvinnolobby uppmanar till ett tydligt jämställdhetsperspektiv med fokus på kvinnors rättigheter, samt att Sverige aktivt bidrar med att lyfta jämställdhetsfrågor inom EU. Detta med anledning av regeringens utformande av Sveriges nationella reformprgram för Europa 2020-strategin.

Sveriges Kvinnolobby uppmanar regeringen att jämställdhetsintegrera det nationella reformprogrammet för 2012