Jämställdhetsintegrera Sveriges nationella reformprogram 2013

Brev till jämställdhetsminister Maria Arnholm 2013-03-25 

Sveriges nationella reformprogram måste jämställdhetsintegreras. Vi kräver bland annat årliga lönekartläggningar, att JämO återinrättas samt en individualiserad föräldraförsäkring.

Jämställdhetsintegrera Sveriges Nationella Reformprogram 2013