Sveriges Kvinnolobby bedriver ett projekt som kartlägger föräldraförsäkringen i nordiska länder och undersöker hur de påverkar mäns uttag och kvinnors arbete. Nordisk information för kunskap om kön, NIKK släppte nyligen faktabladet Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer där vi intervjuas om projektet.

För att öka mäns uttag av föräldapenning har de nordiska länderna infört olika reformer. Trots dessa insatser är kvinnors uttag av föräldraledighet betydligt högre än män i alla nordiska länder. Det ojämställda uttaget får konsekvenser för kvinnors löner och pensioner. I samarbete med Norges kvinnelobby och Kvenréttindafélag Íslands har vi fått medel från den nordiska jämställdhetsfonden 2017 för att kartlägga föräldraförsäkringarna i de nordiska länderna för att se hur de påverkar kvinnors arbete och mäns uttag.

– Ett jämt uttag är viktigt eftersom det skulle få så stora effekter för hela samhället. När männen tar större ansvar för barnen bidrar det till mer jämställda relationer och förändrande könsnormer. Det påverkar även kvinnors situation på arbetsmarknaden, i form av exempelvis mer jämställda löner och pensioner, säger Johanna Dahlin, projektledare vid Sveriges Kvinnolobby.

Kartläggningen och dess slutsatser kommer resultera i en rapport med förslag  till hur systemen kan förbättras för att öka jämställdheten. Rapporten kommer att släppas i höst, håll utkik här på hemsidan!

Här hittar du faktabladet Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer med intervjun.

Sveriges Kvinnolobby har lämnat remissyttrande över Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen som du hittar här