Japanska regeringen döljer historiskt krigsbrott – ”comfort women”

Internationella anti-trafficking organisationer uppmanar nu japanska regeringen att erkänna den roll de hade i människohandeln med så kallade ”Comfort Women” under andra världskriget. The Coalition Against Trafficking in Women (CATW) har tagit fram en namnlista som ska skickas till premiärminister Shinzo Abe.

Historien om Japans ”Comfort Women” under andra världskriget belyser ett av de mest omfattande fallen av statligt sanktionerad människohandel. ”Comfort Women” kallas de kvinnor som kidnappades och tvingades arbeta som sexslavar till den japanska armen under kriget. Historiska dokument bevisar att den japanska armen institutionaliserade ett system av bordeller i sina krigszoner kallade ”comfort stations”. Trots tydliga bevis driver nu Japans premiärminister och hans parti en aggressiv kampanj för att släta över historien och den roll staten hade i utnyttjandet av de kvinnor som tvångsprosituerades.

CATW har gått samman med gräsrotsorganisationer för att tvinga den japanska regeringen att upphöra att radera historien om ”Comfort Women” i bland annat böcker, historiska register och offentliga dokument. Man vill även att staten ska erkänna övergreppen och man kräver åtal av förövarna.

CATW startar nu en namnlista på change.org som vänder sig till Japans premiärminister. Skriv under namnlistan och/eller läs mer om det påverkansarbete som CATW gör här.