Kampanj: Dags för en kvinnlig generalsekreterare till FN

Samtliga av FN:s åtta generalsekreterare har varit män. Det är dags för den nionde att bli en kvinna. Kampanjen It´s time! har lanserats för att en kvinna ska väljas när Ban Ki-Moon avgår i slutet på 2016. 

En grupp kvinnor med gedigna erfarenheter av engagemang med FN har gått samman och startat kampanjen It´s time. Syftet är att lyfta kvinnliga kandidater till positionen som generalsekreterare och för att belysa vikten av att mansdominansen bryts.

Under 2016 kommer kampanjen bland annat att uppmärksamma en rad olika framstående kvinnor för att demonstrera den bredd av kompetenta kvinnor på höga positioner som finns representerade världen över.

Läs mer om kampanjen här och på Facebook.