Kampanj mot sexköp: ”Du avgör”

I samband med EU Anti-Trafficking Day lanseras idag informationskampanjen ”Du avgör”. Kampanjen genomförs på uppdrag av regeringen och syftar till att förebygga och motverka prostitution och människohandel.

”Du avgör” syftar till att förebygga efterfrågan och riktar sig till potentiella och aktiva sexköpare. Kampanjens fokus är att understryka att efterfrågan är avgörande för att prostitution och människohandel för sexuella ändamål existerar. Kampanjen sker på uppdrag av regeringen och genomförs i samarbete mellan landets länsstyrelser, Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel samt Plattformen Civila Sverige mot människohandel.

Läs mer om ”Du avgör” och se kampanjfilmen här.

I samband med lanseringen av kampanjen skriver företrädare för regeringen också en debattartikel på Dagens Arena där de varnar för ”sex worker”-lobbyn och lyfter kriminalisering av sexköp som det enda sättet att stoppa efterfrågan och människohandeln.
”Att motverka efterfrågan har varit regeringens utgångspunkt sedan antagandet av sexköpslagen för 17 år sedan. Konceptet har visat sig vara framgångsrikt. Andelen som uppger att man köper sex ökar inte och det finns ett stort stöd för lagen bland medborgarna.”
Läs artikeln här.