En ny rapport från Fackförbundet Kommunal visar att de otrygga anställningarna ökar och att de är särskilt vanliga inom kvinnodominerade yrken. I en debattartikel i Dagens Nyheter kräver Kommunal bland annat att anställningsformen allmän visstid avskaffas och att tillsvidareanställning på heltid ska vara norm.

Kommunals nya rapport ”Status: Prekär” visar att yrkesgrupperna med högst andel tidsbegränsade anställningar är vårdbiträden, restaurangarbetare, personliga assistenter och barnskötare, där över 35 procent av de anställda arbetar på tidsbegränsade kontrakt. Detta beror enligt Kommunal bland annat på att arbete som traditionellt utförts av kvinnor värderas lägre. I kvinnodominerade yrkesgrupper är lönerna konsekvent lägre och det är en högre andel visstider och deltider än i jämförbara mansdominerade yrkesgrupper.
Kommunal kräver:
  1. Avskaffa anställningsformen allmän visstid.
  2. Företrädesrätten, återanställningskravet och konverteringsregeln i las (det vill säga rätten till en tillsvidareanställning) ska räknas utifrån hur länge en person arbetat för en viss huvudman i stället för en viss utförare.
  3. Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm.
  4. För in krav på personalövertagande med minst bibehållna villkor vid upphandling av offentligt finansierad verksamhet.
Tillsammans med 15:57-rörelsen driver Sveriges Kvinnolobby kampanjen Lön hela dagen. Ett av våra gemensamma krav är att kvinnor och män ska ha samma rätt till trygga anställningsformer. Det är dags att uppvärdera kvinnors arbete, det är dags för #lönheladagen! Läs mer om kampanjen och våra krav här.