Konferens i Bryssel om kvinnlig könsstympning

Den 27 januari 2016 håller Public Policy Exchange en konferens i Bryssel om hur vi kan motverka kvinnlig könsstympning under rubriken “Free from Fear, Free from Pain”.

UNICEF gör uppskattningen att 125 miljoner kvinnor världen över har utsatts för könsstympning. Könsstympning klassas av FN på internationell nivå som en form av barnmisshandel och den 1 augusti 2014 trädde Istanbulkonventionen i kraft som slår fast att stater ska arbeta preventivt med frågan och erbjuda skydd för fickor och kvinnor som riskerar könsstympning. Ingreppet innebär att delar av eller hela blygdläpparna och/eller klitoris skärs bort och medför ett allvarligt hälsoproblem för de flickor och kvinnor som utsätts.

Konferensen är ett tillfälle att diskutera det rådande regelverket i EU kring frågan och vad mer som kan göras. Läs mer om konferensen och hur du anmäler ditt deltagande här.

Vill du lära dig mer om kvinnlig könsstympning rekommenderar vi att du läser den sammanställning som gjorts av UNICEF.