Konferens: Jämställdhet i skogsnäringen

Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet bjuder in till en presentation av slutsatserna från aktuell forskning om jämställdhet i skogsnäringen. Konferensen arrangeras inom ramen för Sveriges lantbruksuniversitets projekt Jämställdhet som branschgemensam strategi i skogsbrukssektorn och Luleå tekniska universitets projekt Från ’macho’ till ’modern’ – jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer.

Under konferensen redovisas exempel och analyser från skogliga utbildningar, skoglig arbetsmarknad och skogsrelaterade företag. Med avstamp i de kunskaper som presenteras ges deltagarna chans att utforma branschgemensamma framtidsstrategier för jämställdhet i skogsnäringen.

Anmälan görs så snart som möjligt till malin.lindberg@ltu.se då antalet deltagare är begränsat.

Läs mer om konferensen här.