Konferens: Kvinnor och barn i rättens gränsland

Svensk-norsk konferens om invandrande kvinnor och barns utsatta situation gentemot mäns våld den 17 mars i Oslo. Konferensen genomförs i samarbete mellan Länsstyrelserna i Värmland, Norrbotten och Västra Götaland samt Voksenåsen kulturcenter och MIRA-senteret – Resurscenter för kvinnor med minoritetsbakgrund.

Kvinnor och deras barn som invandrar till Sverige och Norge för att etablera familj befinner sig i en särskilt utsatt situation. Deras uppehållstillstånd är tidsbestämt och beroende av att relationen med mannen de invandrat till bevaras. Mannen har i kraft av samhälls- och språkkunskap närmast fullständig kontroll över kvinnan och hennes myndighetskontakter. Detta kan utnyttjas av våldsbenägna män. Både i Sverige och Norge finns en rätt till uppehållstillstånd på självständigt grundlag om förhållandet upphört som följd av våld. Men detta är kvinnan inte alltid informerad om.

Eva Eriksson skrev en utredning för den svenska regeringen 2012 på ovanstående tema och Voksenåsen följde upp med en konferens i november 2012. Nu, drygt 2 år senare, bjuds det på nytt in till svensk-norsk konferens för att genom paneldiskussioner och föreläsningar undersöka vad som har hänt sedan sist.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här.