Konferens: Regionala utbildningsmötet för Syd

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i samarbete med Helsingborgs stad, Länsstyrelsen Skåne, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV och Sveriges Kvinnolobby arrangerar regionala utbildningsmötet för Syd i samband med projektet Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle.

Under konferensen kommer bland annat Helene Brewer, särskilt sakkunnig i jämställdhet vid Länsstyrelsen Skåne och berättar om Jämställdhetsstrategi för Skåne – presentation och statistik. Enisa Grozdanic medverkar även i en paneldebatt med temat ”Egen erfarenhet i frågan om jämställdhet” (vad är det för skillnad mellan mitt liv i Bosnien och i Sverige).

Mer information och anmälan här.

BHKRF:s hemsida.