Konferens: TAKING ACTION FOR GENDER EQUALITY

Den 23 mars arrangerar Equinet konferensen Taking Action for Gender Equality i Bryssel. Konferensen hålls för att främja utbytet av strategier och erfarenheter mellan jämställdhetsorgan och nationella och europeiska aktörer inom jämställdhetsfrågor. 

Konferensen kommer bland annat att utgöra en plattform för diskussioner kring viktiga prioriteter och framtidens utveckling av jämställdhetsområdet inom EU och på ett nationellt plan. Det ges även tillfälle att ta del utav erfarenheter inom tillämpning av jämställdhetslagstiftning och politik samt effektivt samarbete inom jämställdhetsfrämjade. Konferensen riktar sig emot ledningsrepresentanter, experter från nationella jämställdhetsorgan, representanter från EU institutioner, NGO:s samt övriga intressenter och organisationer aktiva inom jämställdhetsområdet.

Läs mer om konferensen och hur du kan anmäla dig här. Sista anmälningsdag är den 20 februari.