Konferens: Våldsprevention och integration

Unizon, MUCF och Män för jämställdhet bjuder in till gemensam konferens Öppna ögon – om våldsprevention och integration. Syftet är att främja integration, förebygga våld med fokus på hedersrelaterat våld och mäns och killars våld samt öka trygghet och delaktighet.

Konferensen vänder sig till ledare eller praktiker inom välfärdssektorn, myndigheter och civilsamhället. Under konferensen diskuteras olika framgångsrika modeller för våldsförebyggande- och integrationsarbete. Exempel på seminarier som kommer att arrangeras under dagen är Kunskapsbaserade samtal mellan pedagoger och föräldrar i Biskopsgården – att prata om hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning och tvångsäktenskap och Föräldrastöd inom Kriminalvården Väst – främja barns rätt till ett liv fritt från våld. I programmet syns bland annat:

  • Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism
  • Thomas Jordan, docent, ekon. dr, lektor
  • Agneta Blom, nationell samordnare för att stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad brottslighet
  • Lucas Gottzén, fil. dr, maskulinitetsforskare.

Sista anmälningsdag är den 20 april. Anmälan kan göras här.

För mer information och fullständigt program se här

www.unizon.se