KSAN: ”Missbruksvården är gjord för män”

Allt fler tar narkotika och dödligheten ökar. Trots det är vården först och främst anpassad efter mäns behov och det finns få mottagningar som enbart vänder sig till kvinnor. ”Missbruksvården och insatserna är gjorda för män”, säger Leena Haraké, ordförande för vår medlemsorganisation KSAN till SVT.

Kvinnoorganisationernas samarbetsråd för alkohol och narkotikafrågor (KSAN) möter ständigt kvinnor som uppger att vården behandlar män och kvinnor olika.

– Missbruksvården och insatserna är gjorda för män, traditionen är män och normen är män, säger Leena Haraké, från KSAN som efterlyser mer vård som vänder sig till missbrukande kvinnor.

– Det som erbjuds och det som finns funkar inte alltid på flickor och kvinnor.

Det finns mottagningar i landet som enbart vänder sig till kvinnor men de är inte jättemånga. Av Sveriges 21 landsting har två särskilda mottagningar för kvinnor och bland Sveriges 290 kommuner finns tio stycken.

Med de privata alternativen finns 45 mottagningar för kvinnor av totalt 656 verksamheter.

Fredrik Spak är överläkare och docent på Göteborgs universitet. Han säger att det inte går att kräva särskilda mottagningar för kvinnor i alla kommuner men poängterar vikten av att ha ett genusperspektiv i alla typer av missbruksvård.

– Det finns vad vi kallar en könsmaktsordning och det kan man se i dessa grupper. Kvinnor vänder sig till män för att få tillstånd att prata, säger han.

Nyheten hos SVT Örebro.