KSAN vann CAN-priset ”Årets ideella organisation 2015”

Vi är stolta över vår medlemsorganisation KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, som har tilldelats den ärofyllda titeln för sitt arbete med att förebygga ohälsa och missbruk bland flickor och kvinnor. Priset delades ut vid mässan Förebygg.nu 2015 i Göteborg förra veckan.

Juryns motivering: ”Pris för ÅRETS IDEELLA ORGANISATION skall tilldelas en organisation som på ett framgångsrikt och föredömligt sätt bedrivit ett ANDT-förebyggande arbete. Priset tilldelas i år en organisation som har verksamhet nationellt och internationellt ”från vaggan till graven” och på olika preventionsnivåer. För ett gediget arbete med att stärka hälsa, förebygga ohälsa och missbruk bland flickor och kvinnor. Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor, KSAN, är en paraplyorganisation med en lång stolt historia som fortfarande känns ung och i ständig förnyelse.”

Som svar på denna uppvaktning har KSAN nu startat en namninsamling för en global alkoholkonvention med målet att halvera alkoholkonsumtionen till år 2025. Namninsamlingen hittar du här.