Analys av varbudgeten

I 2009 års jämställdhetsgranskning av regeringens vårbudget går vi igenom regeringens styrinstrument och testar i vilken grad de uppfyller sina egna mål i vårbudgetens kapitel 5.

Kapitlet är ett av de mest grundläggande i hela vårpropositionen då man där redovisar vilken inriktining den ekonomiska politiken i Sverige ska ha under de närmaste tre åren.

Vi visar vad som saknas i regeringens kartläggningar och analyser och ger förslag på hur insatser inom arbetsmarknadspolitiken och närliggande områden kan analyseras ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

Kulissen kvar i det jämställda Sverige

Sweden- the gender equality delusion