Kurs om diskriminering: ”Med lagen som verktyg”

För att stödja civilsamhällets förutsättningar att arbeta för lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering erbjuder DO kursen ”Med lagen som verktyg”. Kursen riktar sig till ideella organisationer som vill stärka det lokala arbetet för lika rättigheter och möjligheter. Kursen genomförs i samverkan med Sensus studieförbund och lokala antidiskrimineringsbyråer. Nästa kurstillfälle är den 21-22 oktober i Borlänge.

Kursen riktar sig till organisationer som vill lära sig mer om vad det lokala civilsamhället kan göra för att motverka diskriminering, hur diskrimineringslagen och annan lagstiftning kan användas i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter samt om möjligheter till lokal samverkan i arbetet med att förebygga och motverka diskriminering. Du som deltar kan vara anställd, förtroendevald eller aktiv medlem i en lokal eller regional förening, i ett fackförbund på lokal nivå, i ett nätverk eller en aktionsgrupp i det civila samhället, och skall vilja arbeta aktivt med att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Du som deltar bör också känna till om och hur din organisation arbetar med frågor som rör mänskliga rättigheter. Kursen innehåller ett antal punkter som berör dessa frågor och bikupor och gruppdiskussioner kommer att användas i vissa delar av programmet.

Kursen kostar 500 kronor per deltagare och föranmälan krävs. Kaffe, lunch och utbildningsmaterial ingår. Organisationer som inte har möjlighet att betala kursavgiften kan dock ansöka om nedsättning av avgiften. Detta görs i samband med anmälan.

Läs mer och anmäl dig här.

Välkommen!