Kvinna till Kvinna söker Key Account Manager

Kvinna till Kvinna har sedan 1 januari 2015 ett ramavtal med Sida Civsam som innefattar 7 länder med fokus på att motverka könsbaserat våld och öka kvinnors deltagande i fredsbyggande.

Nu söker Kvinna till Kvinna Key Account Manager där arbetet består av det övergripande ansvaret för Kvinna till Kvinnas relationer med Sida.

”Du ansvarar för programutveckling, planering, uppföljning och rapportering av ramavtalet med Sida Civsam, vilket omfattar både den operativa och finansiella verksamheten. Du har också ansvar för att utveckla Kvinna till Kvinnas samverkan med olika avdelningar på Sida både på huvudkontoret i Stockholm och lokala kontor och ambassader, inklusive att generera intäkter för Kvinna till Kvinnas verksamhet.”

Skicka din ansökan senast den 4 oktober 2015 till jobb@kvinnatillkvinna.se.

Läs mer om tjänsten här.