Vår medlemsorganisation Kvinnliga Akademikers Förening (KAF) kritiserar idag de så kallade excellenssatsningarna som under en tioårsperiod har omfördelat mellan 1 och 1,5 miljard kronor från kvinnliga forskare till manliga. KAF efterlyser rejäla satsningar på jämställdhet inom högskolesektorn. Läs mer i deras pressmeddelande.

De så kallade excellenssatsningarna har fördelat miljarder kronor till forskning i Sverige. Studier visar att merparten av pengarna, 85%, från excellenssatsningarna har gått till manliga forskare.

Trots att 30 procent av toppforskarna i Sverige är kvinnor så går 85 procent av medlen från excellenssatsningarna till män. En rapport har till och med konstaterat att excellenssatsningarna under en tioårsperiod har omfördelat mellan 1 och 1,5 miljard kronor från kvinnliga forskare till manliga, i och med kravet på motfinansiering.

Sveriges högskolor och universitet halkar efter i jämställdhetsarbetet. Trots att studenterna på de flesta grundutbildningar länge har bestått av över femtio procent kvinnor, är andelen kvinnliga professorer fortfarande bara 25 procent. Det är dubbelt så svårt för en kvinna att bli professor som för en man. Kvinnor måste alltså slå sig igenom strukturella missförhållanden som förhindrar dem att ta sig upp till toppforskarnivån, för att sedan missgynnas gravt när de väl når dit.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, har lett en expertgrupp för att öka jämställdheten inom högskolan. Denna grupp har rekommenderat att excellenssatsningarna bör avskaffas, på grund av att de diskriminerar kvinnliga forskare. Trots detta vill närings- och innovationsminister Mikael Damberg med stöd av industrin att de ska fortsätta i oförändrad form.

Kvinnliga Akademikers Förening har försvarat kvinnors rättigheter inom akademin sedan 1904. Vi vill uttrycka vår förhoppning om att vår feministiska regering gör rejäla satsningar på att nå jämställdhet inom högskolesektorn. Om excellenssatsningarna fortsätter måste de fördela resurser rättvist. Att kvinnliga forskare missgynnas av Sveriges största forskningssatsning är oacceptabelt.

Pressmeddelandet från Kvinnliga Akademikers Förening hittar du här.