Kvinnofridsbarometern undersöker kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor

Unizon har för första gången undersökt kommunernas ambitioner och verksamhet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Resultaten från Kvinnofridsbarometern 2015 visar på brister i kommunernas prioriteringar och insatser i kvinnofridsarbetet. 

I Kvinnofridsbarometern har Unizon rankat kommunerna och skickat med en lista på uppmaningar för hur de kan förbättra sitt kvinnofridsarbete. Undersökningen kommer att upprepas årligen för att följa i vilken takt förbättringar sker och i vilken grad kommunerna prioriterar arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Här kan du söka resultat per kommun.

Kvinnofridsbarometern 2015 visar att kvinnofridsarbetet i många av landets kommuner varken är prioriterat eller strukturerat, samt att det är brist på insatser till kvinnor och barn. De nationella satsningar på utbildningar och riktlinjer som gjorts återspeglas dock inte i kommunerna där våldet sker, och där ansvaret för stöd och skydd finns.

Exempel på resultat från Kvinnofridsbarometern: 

  • 4 av 10 kommuner har inte har analyserat förekomsten av våld i nära relationer och behovet av stöd och skydd i den egna kommunen de senaste 4 åren.
  • 6 av 10 kommuner avsätter inte särskilda öronmärkta ekonomiska medel mot våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.
  • Nästan varannan socialchef saknar grundläggande eller fördjupande utbildning på området, vilket kan förklara frågans låga prioritet i många kommuner

Läs mer om undersökningen och ladda ner rapporten för Kvinnofridsbarometern 2015 här.

Unizon samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter i Sverige.