Kvinnointegritet söker konstnärliga fotografer

Fotografer sökes som vill bidra med ett foto till en utställning vid nätverkets invigning den 2 december 2015 i Bryssel i Belgien. Temat är ”Bygga broar för att få slut på kvinnlig könsstympning”.

Syftet med fotoutställningen under invigningen av nätverket är att få beslutsfattare på hög nivå att upprätthålla drivkraften kring arbetet med att stoppa kvinnlig könsstympning, att infria de löften de har gjort och skydda kvinnor och flickor som riskeras att utsättas för kvinnlig könsstympning i och utanför Europa. Invigningen kommer att äga rum i EU-kvarteren i Bryssel där vi kommer att ställa ut verk från fotografer från hela Europa som får representera mångfalden av konstnärliga röster som ber beslutsfattare på hög nivå att vara kreativare i sina lösningar för att bemöta frågan om kvinnlig könsstympning.

Sista dagen att skicka in ditt bidrag är 2 november 2015.

Hitta mer information om Kvinnointegritet och fotoutställningen på deras hemsida.