Kvinnojourer tvingas neka behövande kvinnor skyddat boende

Ny statistik från vår medlemsorganisation Roks visar att behovet av skyddat boende för kvinnor och barn är större än vad kvinnojourerna idag kan erbjuda. I genomsnitt 5 gånger per dag måste deras kvinnojourer neka behövande kvinnor och hänvisa dem vidare.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) beräknar att runt 200 kvinnor och barn bor på kvinnojourernas skyddade boenden varje natt men att behovet sträcker sig längre än så. Platsbrister på jourerna ledde till över 1800 avvisningar under 2014 och de stödsökande kvinnorna blir bara fler och fler, visar Roks nya statistik.

Läs mer om resultaten från Roks verksamhetsstatistik för 2014 här.