Samtidigt som USA kan få sin första kvinnliga president pekar mycket på att även FN kan komma att ledas av en kvinna nästa år. Troligt är att det blir en kvinna från Bulgarien.

Artikeln publicerades den 14 januari 2016 på Omvärldens hemsida.

Runt FN pågår en intensiv kampanj för att en kvinna ska väljas till generalsekreterare för första gången i organisationens 70-åriga historia. Bland de kvinnliga kandidater som förts fram är de hetaste Irina Bokova från Bulgarien, som nu är chef för FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco, och EU-kommissionens vice ordförande, Kristalina Georgieva, också från Bulgarien.

Ytterligare två kvinnor som det talats om är Nya Zeelands tidigare premiärminister Helen Clark, i dag chef för FN:s utvecklingsorgan UNDP, och Chiles president Michelle Bachelet, tidigare chef för UN Women.

Att de två bulgariska kvinnorna lyfts fram som troligast beror på att generalsekreterarposten brukar rotera mellan olika delar av världen. Enligt det systemet är det nu dags att ge posten till någon från Östeuropa.

Även ett antal andra kvinnor har förts fram som kandidater, men posten kan lika gärna komma att gå till någon som ännu inte har nämnts. Nuvarande generalsekreteraren Ban Ki-Moon, vars uppdrag avslutas i och med utgången av december, har vid flera tillfällen sagt att hans efterträdare bör vara en kvinna.