Under natten har BB Sophia ockuperats av en grupp kvinnor som protesterar mot nedläggningen. Bland ockupanterna finns Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisation Födelsehuset.

I februari i år meddelade Praktikertjänst, som äger BB Sophia, att bolaget säger upp vårdavtalet med Stockholms läns landsting. I samband med att kliniken stängdes vid midnatt natten till måndag tog ett tiotal kvinnor plats i lokalerna. Ockupanterna kräver att BB Sophia ska användas till vad lokalerna är anpassade för, att alla kvinnor ska ha rätt till en känd barnmorska, samt småskaliga barnmorskeledda enheter för lågriskfödande.

Bland ockupanterna finns Kristina Turner som är verksam inom Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisation Födelsehuset.

– Politiker är trevliga och säger bra saker, men det händer ingenting. De 75 procent kvinnor som är friska tvingas föda på akutsjukhus, trots att forskning visar att det inte behövs. Hela systemet kring födande måste ändras fundamentalt, säger Kristina Turner.

Läs mer på DN.

Mer om Födelsehuset.