Kvinnorna och krisen (2013)

coverGranskningen av budgetpropositionen för 2013 är den femte i ordningen och har fokus på hur den ekonomiska krisen omtalas och hanteras ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Granskningen visar bland annat att det politiska intresset för jämställdhet och kvinnor som grupp får stå tillbaka till förmån för mäns livsvillkor och verksamhet. Högre krav på sparsamhet ställs på områden som domineras av kvinnor; skolan, vården och omsorgen. Det får negativa konsekvenser för samhällsekonomin och för jämställdheten.

Kvinnorna och krisen. Leder regeringens investeringar till en jämställd framtid?