Regeringens utredare föreslår idag att Sverige ska införa en samtyckeslag. Detta är ett förslag som kvinnorörelsen arbetat för länge och bland annat lyft i vår skuggrapport till FN:s CEDAW-kommitté. Vi hoppas att regering och riksdag gör verklighet av förslaget.

För att en handling ska räknas som våldtäkt idag måste förövaren använda hot, våld eller utnyttja en person som exempelvis varit berusad. Men med en lagändring ska det räcka med att en person säger nej – att den anser att den inte deltagit i samlaget frivilligt. Vi önskar att detta även kompletteras med en oaktsamhetsrekvisit, det vill säga att gärningsmannen ska kunna dömas även när hen inte insett, men borde insett, att det inte rådde samtycke.

Vid CEDAW-kommitténs förhör i februari i år fick Sverige kritik för att det råder nästintill straffrihet för sexualbrott och mäns våld mot kvinnor, detta är ett viktigt första steg att ändra på det. Vi vet att det finns ett brett politiskt stöd för en förändrad våldtäktslagstiftning och när den färdiga utredningen presenteras i oktober förväntar vi oss att riksdagen röstar igenom förslaget om samtyckeslag.

Läs mer om utredarens förslag här och om CEDAW-nätverkets krav här.