Kvinnors byggforum på Bostadsvrålet i Malmö

Den 28 november arrangerade Malmö den tredje upplagan av Bostadsvrålet. Kvinnors Byggforum deltog i plattformen för att lyfta kvinnors roll inom byggbranschen.

Kvinnors Byggforum, medlemsorganisation i Sveriges Kvinnolobby, arbetar för kvinnor inom byggbranschen. Över yrkesgränser delar de erfarenheter, inspirerar varandra och diskuterar plan- bygg- och förvaltningsfrågor ur ett makt- och normkritiskt perspektiv.

Bostadsvrålet är en plattform där grupper möts och diskuterar bostadsfrågan ur ett boendeperspektiv. Den 28 november stod Malmö arrangör för det tredje i raden, och nu hoppas Kvinnors Byggforum på ett fjärde Bostadsvrål i Uppsala/Stockholm 2016. Om du vill vara med så tveka inte att höra av dig till dem på: info@kvinnorsbyggforum.org.

Lisa Deurell från Kvinnors Byggforum om varför de deltar i Bostadsvrålet:

Läs mer om Kvinnors Byggforum på deras Facebooksida.