Kvinnors kroppar som en handelsvara

Artikeln publicerades på Nyheter24 6 november 2013.

Fars dag närmar sig och med den blomstrar marknadsföringen av pappa-presenter. Sturegallerian i Stockholm är inget undantag. I år marknadsför de sin gåvoförsäljning med en bild av ett par spetstrosor och örhängen med den tillhörande texten ”Please, please him”

Trosor2

Valet av produkter i reklamen gör det tydligt att den är riktad till en kvinna och att hon ska ”tillfredsställa honom”, mannen. Tillfredsställandet ska ske med hjälp av de föreslagna föremålen – kvinnan ska alltså vara iklädd dessa produkter.

Det är sexistiskt och kränkande att anta att kvinnors kroppar och sexualitet är en vara som kan ges till någon i present. Reklamen befäster normer och schablonbilder om att kvinnors sexualitet ska stå till förfogande för män.

Sexistisk och könsdiskriminerande reklam påverkar oss. Nyligen genomförde Sveriges Kvinnolobby en enkätundersökning i åldrarna 13-30. Studien syftade till att öka förståelsen för sambandet mellan könsdiskriminerande reklam och psykisk ohälsa. I undersökningen uppgav hela nio av tio av de kvinnliga respondenterna att reklam fått dem att vilja ändra på något hos sig själva. Nio av tio uppgav också att reklam fått dem att må dåligt över sitt utseende eller sin vikt. Hälften av dem påverkas negativt så ofta som varje dag eller varje vecka. Tre av tio unga män uppger att de velat ändra något hos sig själva.

Sexistisk reklam som Sturegallerians påverkar inte bara kvinnors syn på sig själva, utan också mäns uppfattning om kvinnor. Den befäster synen på kvinnan som ett passivt objekt till för andra. Att detta får fortgå i vårt offentliga rum går rakt emot samhällets jämställdhetssträvanden.

Vi vill se politiska åtaganden för att förbättra unga kvinnors psykiska hälsa och en samhällsdebatt om den sexistiska reklamens konsekvenser för folkhälsan. Vi vill se en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam.

För att nå en sådan förändring och för att uppmana reklambransch och företag att ta sitt ansvar har vi startat kampanjen Reklamera. Till Reklamera kan allmänheten enkelt skicka könsdiskriminerande reklam de stöter på i sin vardag. Vi anmäler reklamen vidare till Reklamombudsmannen och meddelar annonsören att vi vill reklamera den.  Kampanjen har välkomnats av tusentals människor runt om i landet som har fått nog och vill reklamera den sexistiska reklamen.

malle2Att Sturegallerian väljer att marknadsföra sin gåvoförsäljning med sexism och signalera att kvinnors sexualitet står till förfogande som present är inget unikt, men det är ett problem. Det är ett problem för jämställdheten, för folkhälsan och för demokratin.

Nu lämnar vi tillbaka den sexistiska reklamen! Vi vill inte ha den!

Malpuri Groth, Sveriges Kvinnolobby