För första gången sedan 1999 minskade kvinnors medel­livs­längd förra året, med 47 dagar eller 0,13 år. Männens medel­livs­längd fort­satte där­emot att öka, precis som varit fallet de senaste decennierna.

LogotypeSCB2012 var den för­vänt­ade medel­livs­längden för kvinnor 83,54 år och 79,87 år för män. Sedan 1983 har den förväntade medel­livs­längden vid födseln ökat med knappt fyra år för kvinnor och drygt sex år för männen.

Läs mer hos Statistiska Centralbyrån.