Kvinnors rätt fyller 15 år

Det har gått femton år sedan föreningen Kvinnors Rätt bildades. Detta uppmärksammas den 16 november med ett 15-årsjubileum.

I femton år har Kvinnors Rätt i Fadime Sahindals anda kämpat för kvinnors rättigheter med fokus på flickor som utsatts for diskriminering och hot i hederns namn. På jubileumet kommer korta anföranden att framföras från bland annat föreningens medarbetare och politiker.

Anmälan skickas till rashidi.marya@gmail.com senast 1 november 2016 .

Läs mer om Kvinnors Rätt här.

Välkomna!