Kvinnors rättigheter och skyldigheter

KvinnorKan bjuder in till ett samtal med åklagare Anna Mårtensson om kvinnors rättigheter och skyldigheter.

Vår medlemsorganisation KvinnorKan arbetar för kvinnors och mäns lika villkor. Den 13 september bjuder de in till ett samtal om kvinnors rättigheter och skyldigheter där åklagare Anna Mårtensson talar om ämnet.

Mer information om KvinnorKan finns här.