Kvinnors situation i socialt utsatta förorter

Den 17 oktober hålls seminarium i Husby om kvinnors situation i socialt utsatta förorter. Kvinnor boende i förorter medverkar tillsammans med bland andra Birgitta Ohlsson och Pernilla Baralt.

Under sommaren har en debatt om kvinnoförtryck i socialt utsatta förorter blossat upp. Nu bjuder ett flertal organisationer in till seminarium för att diskutera frågan ytterligare. Utifrån ett kvinnoperspektiv vill vi politisera debatten och diskutera vad som konkret bör göras för att förändra situationen för barn, unga och kvinnor i förorter och för att stävja den växande religiösa fundamentalismen i vissa förorter. Välkommen!

Program                     

12.00–13.00: Fika och mingel.

13.00–13.10: Inledning – Amineh Kakabaveh, ordförande, Varken hora eller kuvad (VHEK).

13.10–14.00: Kvinnor boende i Husby och andra segregerade förorter diskuterar hur de upplever sin situation och berättar om sin vardag: Seve Saleh boende i området, Nevin Kamilagaoglu, Alavitiska kvinnor, Zeliha Dagli, Folkets Solidaritetsförening, Esme Güler, Kibele Kvinnoförening .

14.00–14.15: Kommentarer från Birgitta Ohlsson (Fp) och Pernilla Baralt (S) statssekreterare för jämställdhetsminister Åsa Regnér.

14.15.15.00: Paneldiskussion om vilka politiska förslag som behövs för att vi ska kunna stävja fundamentalism och kvinnoförtryck i segregerade områden: Clara Berglund, ordförande Sveriges Kvinnolobby, Amineh Kakabaveh, ordförande VHEK och riksdagsledamot (V), Maria Rashidi, ordförande Kvinnors rätt, Tara Twana, styrelseledamot S-kvinnor i Stockholm och Haashim Salad Elmi, Svensk-Somalisk Stöd Organisation.

Samtalsledare är Dilsa Demirbag-Sten, journalist och författare.

Arrangörer

Varken Hora eller Kuvad

Sveriges Kvinnolobby

Kvinnors Rätt

Kibele kvinnoförening

S-kvinnor

Alavitiska kvinnor

Folkets Solidaritetsförening

Svensk-Somalisk Stöd Organisation

Kontakt

varkenhoraellerkuvad@gmail.com

076-130 12 36 alt. 076-082 19 35