Lansering av nätmagasinet MÄNSKLIG SÄKERHET

Kom på lanseringsmingel för det nya nätmagasinet Mänsklig Säkerhet! Mänsklig Säkerhet vill bredda den existerande säkerhets- och försvarspolitiska debatten och kommer bland annat att lyfta ett jämställdhetsperspektiv på utrikespolitiska frågor.

Det nya nätmagasinet erbjuder ett fördjupat innehåll och perspektiv kring frågor om försvar och mänsklig säkerhet. Mänsklig Säkerhet kommer att uppmärksamma områden som klimatförändringar, miljö, massförstörelsevapen, sexuellt våld, internationell kriminalitet med mera.

Robert Egnell, chefredaktör och initiativtagare till Mänsklig Säkerhet bjuder tillsammans med biträdande chefredaktör Lars Ingelstam, in till lanseringsseminarium den 11 maj. Redaktörerna berättar om initiativet och därefter finns möjlighet till diskussion om innehåll och nätmagasinets roll.

Plats: Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, T-bana: Tekniska Högskolan.

Robert Egnell är professor och fil dr i Krigsvetenskap och Lars Ingelstam är f d professor i Teknik och social förändring.