Länsstyrelsens rapport har feltolkats: sexköpslagen fungerar

Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 28 mars 2015

Den svenska sexköpslagen är en hörnsten i den svenska jämställdhetspolitiken och ett starkt ställningstagande för mänskliga rättigheter. Med sexköpslagen visar Sverige att vi lever upp till internationella överenskommelser så som FN:s Konvention mot prostitution från 1949 och FN:s Kvinnokonvention från 1979.

Regeringens senaste utvärdering som utförts av Länsstyrelsen i Stockholm har visat att sedan sexköpslagen infördes har gatuprostitutionen mer än halverats. Andelen män som någonsin har köpt sex är 7,5 %. Knappt en (1) procent av svenska män köper sex under ett år.  Länsstyrelsens senaste rapport stärker således tidigare bevis för lagens effektivitet. Vårt stöd för sexköpslagen är dock oberoende av prostitutionens omfattning då det grundläggande är lagens ställningstagande för kvinnors rättigheter och jämställdhet.  Vi driver även att sexköpslagen ska utvidgas till att gälla svenska mäns sexköp utomlands.

Den svenska kvinnorörelsen ser med oro på att ansvarig myndighet inte går ut med denna positiva utveckling. Istället kommuniceras av  intresseorganisationer som motarbetar den svenska lagstiftningen och Länsstyrelsen i Stockholm att sexköpslagen inte fungerar. Att den statliga myndighet som har ett uppdrag att verka mot prostitution och människohandel har tillåtit rapporten att bli ett slagträ för legaliseringsförespråkare är oacceptabelt.

Sveriges Kvinnolobbys årsmöte förutsätter att alla länsstyrelser förbehållslöst står bakom den svenska sexköpslagen. Vi kräver att Länsstyrelsen i Stockholm tillbakavisar den felaktiga information som har cirkulerat och redovisar statistiken som bekräftar sexköpslagens effektivitet. Rapporten visar att prostitutionen inte har ökat. Detta trots att befolkningen har ökat, trots att svenskar reser mer än någonsin och trots att det är lättare att sälja sex genom Internet.

Stockholm, 28 mars 2015, årsmötesrepresentanter från:

Forum Kvinnor och Funktionshinder, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (Roks), Delta Kappa Gamma, Fredrika Bremer Förbundet, 1,6 -2,6 miljonerklubben, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK), Svenska Kvinnors EuropaNätverk (SKEN), Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN), Gröna kvinnor, Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund, Sverigefinskt Kvinnoforum, KvinnorKan, Kurdistans Kvinnoförbund, Winnet Sverige, VästSvenska Quinnors Lobby (VSQL), Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum, Kvinnliga Akademikers Förening (KAF), Sveriges Quinnoråd – SweQ, Sveriges Kvinnolobby, Varken hora eller kuvad (VHEK), Kvinnor i Svenska Kyrkan, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, UN Women nationell kommitté Sverige, Unizon, Kvinnliga Läkares förening (KLF).

Pressmeddelande på Mynewsdesk.