Ledig tjänst: Koordinator KvinnSam

Göteborgs Universitetsbibliotek söker en koordinator till KvinnSam – nationell resurs inom genusforskning. Positionen innebär ett övergripande ansvar för att leda, samordna och utveckla verksamheten.

KvinnSam bevakar, samlar och ordnar litteratur om genusfrågor, förtecknar kvinnohistoriskt material samt ger nationell referensservice inom kvinno-, mans- och genusforskning. En viktig del av verksamheten är att driva och medverka i olika utvecklingsprojekt nationellt och internationellt samt att medverka i olika nätverk. 

Uppdraget som koordinator är tidsbegränsat till sex år, med möjlighet till förlängning. Akademisk examen inom biblioteks- och informationsvetenskap efterfrågas tillsammans med ett genuint intresse av genusfrågor och gärna god kännedom om kvinno-, mans- och genusforskning.

Läs mer om tjänsten och ansökan här.