Institutionen för Tema vid Linköpings Universitet söker nu två doktorander i genusvetenskap till avdelningen Tema Genus.

Tema Genus är en spännande och dynamisk avdelning med internationell profil för tvärvetenskaplig och tematisk genusforskning och utbildning. Den genusvetenskapliga forskning som bedrivs vid avdelningen sträcker sig över ett brett område, t.ex. berörs feministiska, sexualpolitiska och postkoloniala frågor om identitet, natur och kultur, politik och förkroppsligande i olika konstellationer. Tema Genus medverkar också i flera internationella samarbeten.

Tjänsten gäller för dig som antas eller har antagits till en forskarutbildning.

Är du intresserad? Läs mer och ansök här 5 maj.