LO släpper 2015 års Jämställdhetsbarometer

Nu är LO:s rapport Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015 – Tid, makt och pengar ute. Rapporten syftar till att i siffror visa hur tid, makt och pengar fördelas mellan kvinnor och män, i yrkeslivet och i familjen. Årets fördjupningskapitel handlar om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

Arbetarkvinnor har de klart sämsta ekonomiska villkoren på den svenska arbetsmarknaden med en genomsnittlig faktisk månadslön på 17 538 kronor i månaden. Bäst villkor har män i tjänstemannayrken med en genomsnittlig faktisk månadslön på 37 539 kronor. Dessa nya siffror visar årets upplaga Jämställdhetsbarometer på, som även belyser män och kvinnors olika villkor i arbetslivet och i att kombinera arbete och familj.

I samband med rapporten ger även LO förslag på åtgärder för en mer jämställd arbetsmarknad. Bland annat att heltid görs till norm på hela arbetsmarknaden och att man bör bygga ut barnomsorgen på obekväma arbetstider. Läs hela Jämställdhetsbarometern 2015 som pdf här.

LO presenterar 2015 års Jämställdhetsbarometer