Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,2 %

Idag kommer Medlingsinstitutet med en färsk rapport om löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige. Rapporten visar att lönegapet minskat från 13,4 till 13,2%. Vi rör oss i långsam takt mot vårt mål att kvinnor ska få lön hela dagen​!

Medlingsinstitutet är den myndighet som ansvarar för den officiella lönestatistiken. Varje år sammanställer de en rapport om löneskillnaderna mellan kvinnor och män. I årets rapport presenteras statistiken för 2014.

Rapporten visar att den ovägda löneskillnaden mellan könen är 13,2 %. Det innebär en minskning från förra året med 0,2 procentenheter.

Den största delen av löneskillnaden mellan kvinnor och män förklaras av att de arbetar i olika yrken. Av rapporten framgår att den största löneskillnaden finns inom landstingen (23,6 %) och att skillnaden är minst inom kommunerna (5,4 %).

Läs rapporten här.

För att sätta press på regering och arbetsgivare i frågan om jämställda löner har kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer gått samman i 15:56-rörelsen. Vi arbetar för att kvinnor ska få #lönheladagen! Läs mer om samarbetet här.