Look Back, March Forward

Women’s March Stockholm, och #metoosweden arrangerar tillsammans ”LOOK BACK, MARCH FORWARD” den 21 januari 2018.

Allt startade för ett år sedan med Women’s March, som en motreaktion på bland annat Trumps ”Grab em by the pussy-gate”. 5 miljoner människor världen över marscherade för ett mer rättvist samhälle. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter.

I Stockholm marscherade 4000 personer från Norrmalmstorg till USAs ambassad. Under året har nya rörelser aktiverats och engagerat. Nu senast med metoo-rörelsen. Det finns en kraft som har vaknat!

På årsdagen den 21 jan 2018 firar Women’s March Stockholm och #metoosweden sina gemensamma framgångar från året, och lovar att tillsammans fortsätta kampen under 2018.

Gå med i marschen, och hjälp till att sprida budskapet!

Läs mer om marschen här.